Szturm na Flagi

 • Przed scenariuszem rozkładamy po kolei:
  • Pierwszy Resp Atakujących
  • 3 flagi – i określamy, która jest pierwszą, drugą trzecią
  • Resp Broniących
 • Atakujący respią się na swoim respie oraz na zdobytych przez siebie flagach
 • Obrońcy respią się na swoim respie oraz nie zdobytych jeszcze flagach, które nie są atakowane
 • Celem atakujących jest zdobycie 3 flag
 • Celem obrońców jest obronienie conajmniej 2 flag
 • Zdobycie flagi polega na zerwaniu jej. Może zostać dodatkowo przykazane, by  ją odnieść na respa atakujących.
 • Flagi zdobywa się po kolei – najpierw 1, potem, 2, potem 3.
 • Obrońcy nie mogą odbijać flag.
 • Gra trwa godzinę