Obrona – Liczniki

  • Liczba stron waha się pomiędzy 2-4
  • Każdej stronie przyporządkowany zostaje kolor
  • 1 ze stron jest obrońcą
  • Każda ze stron ma własnego respa
  • Jest jeden licznik
  • Atakujący mają za zadanie ukończyć odliczanie swojego koloru do 0.
  • Obrońcy mają za zadanie sprawić by przez 60 minut nikt nie ukończył odliczania
  • Odliczanie swojego koloru robi się poprzez naciskanie guzika ze swoim kolorem i nie dopuszczenie by przeciwnik nacisnął inny. Standardowo czas jaki jest potrzebny do ukończenia wynosi 12 min. Jesli inna strona atakująca przejmie licznik podczas trwania odliczania, to naciskając swój przycisk przejmuje już naliczony czas
  • Obrońcy mogą resetować odliczanie atakujących naciskając swój przycisk
  • Naciśniecie innego przycisku niż tego z kolorami, skutkuje przegraną drużyny, która się tego dopuściła.