Liczniki

  • Liczba stron waha się pomiędzy 2-4
  • Każdej stronie przyporządkowany zostaje kolor
  • Każda ze stron ma własnego respa
  • Jest albo jeden albo dwa liczniki
  • Każda ze stron ma za zadanie kontrolować liczniki
  • Kontroluje się poprzez naciskanie guzika ze swoim kolorem i nie dopuszczenie by przeciwnik nacisnął inny.
  • Naciśniecie innego przycisku niż tego z kolorami, skutkuje przegraną drużyny, która się tego dopuściła.
  • Wygrywa ta strona, która na koniec czasu ma więcej punktów na licznikach