Bomba

Bomba – zasady:

  1. Zadaniem atakujących jest podłożyć i doprowadzić do detonacji bomby w BS po ustalonym w czasie na odliczanie
  2. Zadanie obrońców jest najpierw przejąć bombę i dostarczyć ją na respę. Po podłożeniu bomby, zadaniem ich staje się rozbrojenie bomby
  3. Atakujący zaczynają ze swojego respa, obrońcy rozstawieni wokół BSa
  4. Bombę może podkładać tylko saper atakujących
  5. Każdy żywy gracz może przenosić bombę. Po trafieniu, bombę należy zostawić w miejscu w którym się dostało.
  6. Wśród obrońców tylko ich saper zna kod i nie może go nikomu podać. Każdy może jednak bombę rozbrajać
  7. Bombę można rozbrajać kodem (znanym saperowi) i poprzez wyciągnięcie kabla (jeden na trzy jest prawidłowy)
  8. Jeśli bomba wybuchnie w wyniku błędnego rozbrojenia przez obrońców, atakujący są zwycięzcami.
  9. Jesli atakujący podłożą bombę nie poprawnie (np. Bomba wybuchnie po 1 min zamiast ustalonych 15) zwycięzcami są obrońcy