Ogólne zasady naszych strzelań

  1. Spotkania ASG – zwane dalej strzelankami lub strzelaniami – organizowane przez ASG-Olsztyn mają charakter otwarty. Oznacza to, iż na spotkania może przyjść każdy, kto jest chętny by z nami zagrać w ASG – dalej zwane strzelać – i jest gotów podporządkować się zasadom rozgrywki, a także szeroko rozumianego fair-play oraz zasadom bezpieczeństwa.
  1. Podczas trwania aktywnej części strzelanki (Czyli podczas trwania walki) wprowadza się nakaz ciągłego używania środków ochrony oczu (innymi słowy okulary/gogle ochronne muszą być założone)
  1. Wszystkie powyższe zasady są podstawowymi zasadami strzelanek ASG-Olsztyn, które nie ulegną zmianie. Poniższe zasady, są zasadami prowadzenia rozgrywek ASG-Olsztyn, które mogą zostać dostosowane do scenariusza na wyraźne stwierdzenie organizatora. Jesli nie ma tego stwierdzenia, podówczas te zasady są w mocy.
  1. Osoba zostaje uznana za trafioną jeśli trafi w nią w kulka w dowolny element ciała lub wyposażenia poza bronią. Otrzymanie trafienia w broń oznacza jej uszkodzenie i brak możliwości jej użycia, jeżeli gracz nie posiada innej broni umiera. Ewentualnie ma możliwość pożyczenia broni od innego gracza (za jego zgodą). Wszelkie rykoszety, także uznaje się za trafienie. Jesli osoba strzelająca, ma absolutną pewnosc (to znaczy widziała trafienie), może o tym poinformować osobę trafioną.
  1. Odradzanie odbywa się standardowo w punktach odrodzeń zwanych dalej respawnami. W celu odrodzenia osoba zabita, musi się udać dokładnie do punktu respawnu i odczekać tam co najmniej minutę.
  1. Możliwe jest wprowadzenie do gry tzw. medyków, czyli osób które swoim dotykiem odradzają graczy. Osoba trafiona może wzywać medyka i nie ruszać się z miejsca (obowiązkowa pozycja leżąca, ewentualnie można się odczołgać za zasłonę nie dalej niż 5m), w takiej sytuacji czas leczenia to 30 sekund
 1. Zabrania się podsłuchiwania rozmów radiowych drugiej drużyny. Zabrania się przeszkadzania i szeroko rozumianego trollowania na kanale drużyny przeciwnej, np. ciągłego naciskaniu przycisku „Call”.
 2. Jesli ktoś zabije kogoś na wskutek FF odpowiednio oznaczonego (opaska lub mundur odpowiedni dla strony), to schodzi ten co zabił.
 3. Zasady dotyczące wieku na naszych strzelaniach:
  1. 16+ – Bez pozwolenia pisemnego, ale z ustnym
  2. 14-16 – Z pisemnym pozwoleniem rodziców . Wzór – https://docs.google.com/document/d/1jLvTozTgjTpR1sFcZ2lFmZMyRUgSfuW1KJY8A2-WHxI/edit?usp=sharing
  3. Poniżej 14 – Z pisemnym pozwoleniem rodziców i pełnoletnim opiekunem na miejscu.  Wzór https://docs.google.com/document/d/1jLvTozTgjTpR1sFcZ2lFmZMyRUgSfuW1KJY8A2-WHxI/edit?usp=sharing
 4. Zasady pif-pafu u nas
  1. Można pifpafować tylko jedną osobę. Jak jest więcej, trzeba strzelać
  2. Strzał musi być absolutnie pewny
  3. Pifpafowany ma prawo zażądać sprawdzenia, czy tamten miał kulkę w replice – innymi słowy strzał kontrolny w ziemie
  4. O ile jeśli jest się spifpafowanym trzeba zejść, to nie ma obowiązku pifpafowania
 5. Zakaz strzelania na tzw. taliba. Innymi słowy zawsze trzeba widzieć, gdzie się celuje.
 6. Zasady tarczy balistycznej
  1. Zanim jakaś tarczy zostanie użyta, musi zostać zatwierdzona przez Vima/Ulata
  2. Na każdy dm^2 powierzchni musi przypadać 0,18kg.
  3. Trafienia kulek w tarczę, ją nie niszczą, nie zabiją także jej nosiciela
  4. Jeśli nosiciel tarczy zostanie trafiony kulką, ginie. Tak samo jeśli dostanie w broń jest ona unieszkodliwiona

Dodatkowe zasady:

 • Przyjeżdżaj na czas, każdy lubi pospać, ale nic tak nie wyprowadza z równowagi reszty graczy i organizatora jak ostatnia osoba co „właśnie dojechała i się szpejuje”, a nie słucha odprawy, opóźnia wymarsz. ROZWIĄZANIE: Załóż okulary i idź na odprawę, oszpejujesz się i dobiegniesz później. Jeżeli jedziesz na jakaś miejscówkę po raz pierwszy, to sprawdź dokładnie dojazd i zaplanuj go odpowiednio by być na czas!
 • Czytaj zasady rozgrywki na którą jedziesz, może trzeba coś zabrać może jest coś wymagane, może start jest z innego punktu. Nieprzygotowanie do zasad i rozgrywek psuje zabawę Tobie jak i innym.  Zapoznaj się z zasadami nawet wtedy gdy organizator będzie wyjaśniał zasady na odprawie przed rozgrywką. Jak przeczytasz na spokojnie zasady, to możesz zauważyć sporo niuansów lub dodatkowych przewag – choćby, iż masz więcej niż jeden resp:)
 • TRUPY NIE GADAJĄ- idziesz na resp, nie wskazuj skąd padł strzał, kto gdzie stoi. Jesteś trupem, pogadasz z resztą trupów w respie.
 • Nigdy, nie przepraszam, N I G D Y nie ostrzeliwuj respa. Jak nie wiesz gdzie jest resp wroga, to się dowiedz przed rozgrywką. Jak nie masz pewności, to nie strzelaj.
 • Jeśli nie widziałeś, że kulka się odbiła od kogos, to nie masz pewności, że został trafiony. Powyżej 30 metrów do obserwowania kulek potrzebna jest już luneta.
 • Jak ktoś mówi, że dostałeś, to schodzisz. Tylko w rzadkich przypadkach, iż widziałeś dokładnie wszystkie kulki, że nie trafiały, masz prawo dyskutować, ale i tak schodzisz.