Limity FPS/Jouli

Repliki ASG przynoszone na strzelanki muszą spełniać tzw limity fpsów które w przypadku naszej grupy są mierzone w Joulach. Energia kulki może być sprawdzone na żądanie organizatorów strzelanki. Wprowadza się następujące limity na strzelankach

1.Na karabiny sprężynowe typu bolt-action albo pomp-action, wprowadza się limit 3,4 J (odpowiednik około 600 fps na 0,2).

2.Na pozostałe repliki strzelające ogniem semi wprowadza się limit 2,35 J (odpowiednik około 500 fps na 0,2).

3.Na pozostałe repliki wprowadza się limit 1,9 J (odpowiednik około 450 fps na 0,2).

4. Na WSZYSTKIE repliki (niezależnie od rodzaju repliki) używane do walk w budynkach wprowadza się limit 1.15J (odpowiednik około 350 fps na 0,2)

5.Gracze używający replik z mocą powyżej 1,9J (odpowiednik około 450 fps na 0,2) muszą mieć ze sobą replikę o mocy poniżej 1,9J(odpowiednik około 450 fps na 0,2).

6. Odległość strzału dla replik o mocy powyżej 1,9J (odpowiednik około 450 fps na 0,2) musi być większa niż 25 metrów, zaś dla replik o mocy powyżej 2,35J (odpowiednik około 500 fps na 0,2) musi być większa niż 35 metrów.

7. Maksymalna dopuszczona szybkostrzelnosc wynosi 30 kulek na sekundę

8. HPA i Mancrafty dozwolone po wcześniejszym zgłoszeniu i zaplombowaniu.

Energia kulki musi się mieścić w limicie niezależnie od ustawienia hop-upa.