O naszych strzelaniach

Spotkania naszej grupy maja charakter otwarty. Oznacza to, iż na nasze strzelanki może przyjść każdy, kto jest chętny by z nami zagrać w ASG i jest gotów podporządkować się zasadom rozgrywki, a także szeroko rozumianego fair-play oraz zasadom bezpieczeństwa.

Strzelanki grupy ASG-Olsztyn polegają zazwyczaj na rozegraniu kilku krótkich (zazwyczaj około godzinnych) scenariuszach, nastawionych na intensywną wymianę ognia. Oznacza, to m.in. szybkie respawny, brak ograniczeń amunicji czy magazynków oraz częste potrzeby dokupienia kulek. Dążymy – w miarę skutecznie – do tego by spotykać się w miarę możliwości co tydzień.

Od czasu do czasu, w naszej grupie organizowane są także dłuższe, trwające całe spotkanie scenariusze . I tak dla przykładu w roku 2015 zorganizowaliśmy 44 strzelania, z czego 10 większych. Prócz organizowania strzelań, nasza grupa często bierze udział w strzelankach, milsimach czy zlotach Asg.

W ramach naszych spotkań jest możliwość wypożyczenia replik ASG, jak i podstawowego osprzętu (akumulatorów, kulek, środki ochrony oczu), a co za tym idzie spotkania grupy ASG-Olsztyn są dobrym miejscem, nie tylko dla doświadczonych graczy, ale także dla tych którzy dopiero rozpoczynają przygodę z ASG (lub zastanawiają się czy nie rozpocząć).

Ogólne zasady naszych strzelań

Limity FPS

System SemiMilsimów ASG-Olsztyn

Jak zacząć się strzelać w Olsztynie

Scenariusz