Zakończenie Sezonu 2018 – podsumowanie

Wczoraj odbyło się symboliczne Zakończenie Sezonu 2018. Wzięło w nim udział 39 graczy m.in. z ASG-Olsztyn, SCD, SG3 i LW Stalker. Gra odbyła się na Janczarach. Scenariusz zakładał, iż punkty mogą być zdobywane na 3 sposoby

-Przejmowania skrzynek transportowaną przez drużynę orgów (30 pkt za skrzynke – co daje 120 punktów, przy założeniu 1 konwoju na godzinę)

-Trzymania punktu z licznikiem (po 1/3 punktu za minutę – co daje maksymalnie około 80 pkt)

-Za zbieranie śmieci – do 15 punktów za worek, co daje maksymalną wartość 45 punktów do zdobycia.

Ostatecznie drużyna orgów rozpoczęła 5 konwojów z skrzynkami.

-Pierwszy konwój szedł z południa i zdołał przebić się przez siły niebieskich w okolicy Brzozy, by ostatecznie stracić skrzynkę podczas walk w okolicy Przejścia przez bagna na rzecz czerwonych.

-Drugi konwój idący z północy napotkał na silny opór od obu stron jednocześnie na odcinku Przejście-Brzoza. Ostatecznie po długiej wymianie ognia, zdołał on przebiec pod ostrzałem (miejscami będąc zredukowanym do 2 ludzi)  i dostarczyć paczkę do południowego respa

-Trzeci konwój szedł z południa i napotkał opór na odcinku od Brzozy (niebieski) do Przejścia (czerwoni). Ostatecznie skorzystał on z faktu wymiany ognia pomiędzy niebieskimi i czerwonymi i w miarę dobrym stanie (5 osób) dotarł do północnego respa

-Czwarty konwój z północy zdołał się przebić koło Przejścia przez siły czerwonych, by zostać zaatakowany z boku przez niebieskich w okolicy brzozy. Podjęto złą decyzję by zamiast się wycofać, zostać i walczyć, co pozwoliło niebieskim zatriumfować.

-Piąty konwój szedł z południa, w okolicy brzozy wdał się w ciężkie walki z niebieskimi. Koniec, końców gra się skończyła nim kontakt został zakończony, ale niebiescy uzyskali wyraźną przewagę.

 

Co do walk o licznik, to przez całą grę licznik był w rękach czerwonych, m.in. z powodu iż niebiescy prawie do końca nie znali jego położenia. Ostatecznie, dało to ich stronie zwycięstwo

 

Co do zas sprzątania, to w trakcie i po strzelaniu zebrano sporą ilość śmieci. Po włożeniu mniejszych worków w większe uzbierało się 6 120 litrowych worków.